Zoetermeer Meerzicht

Zoetermeer Meerzicht

Welkom bij Koningskind kinderopvang Meerzicht - Kinderopvang met een Christelijke grondslag

Fivelingo 40
2716 BE Zoetermeer
T: 079-3220047
E: hoofd.meerzicht@koningskind.nl

Aanmeldformulier Koningskind kinderopvang Meerzicht

 

Plusjes van Koningskind kinderopvang Meerzicht

+ Christelijke grondslag; Wij zijn een kinderopvang locatie met een Christelijke grondslag. Dit betekent dat wij bidden voor het eten, Christelijke liedjes zingen en boekjes lezen met een Christelijk vleugje. Uiteraard lezen en zingen wij ook andere verhaaltjes en liedjes. De Christelijke grondslag is laagdrempelig, maar u kunt erop vertrouwen dat de Bijbelse normen en waarden gehanteerd worden.

+ Meervoudige intelligenties; Ieder kind is op zijn eigen manier knap en kan deze intelligentie aanwenden om zich andere vaardigheden eigen te maken. Door deze verschillende talenten(intelligenties)van kinderen als  uitgangspunt te nemen, kunnen kinderen zich op hun geheel eigen wijze ontwikkelen.

+ Begeleiding; De begeleidsters kijken gericht naar de kinderen en zetten specifieke materialen in en stimuleren de interactie zodat het kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen. Binnen het Kinderdagverblijf is de kind-leidster verhouding 

+ Buitenschoolse opvang Meerzicht; Bij de basisschool de Schanskorf gaan wij per augustus 2015 een buitenschoolse opvang realiseren. De kinderen worden in het schoolgebouw opgevangen na schooltijd en in de schoolvakanties. + Binnenruimte; De ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk. + Tuin; 

+ Natuurlijke omgeving; 

Samenwerken

Koningskind kinderopvang Meerzicht werkt met verschillende scholen en andere organisaties samen in de omgeving.

Openingstijden

Kinderdagverblijf: geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. Op werkdagen het gehele jaar 11,5 uur per dag open.
Buitenschoolse Opvang: 40 weken aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. En in de 12 vakantieweken per jaar zijn we 11,5 uur per dag geopend van 07.00 tot 18.30 uur.

Tarieven

De peildatum van de prijzen is per 01-03-2019.

kinderdagverblijf

52 wkn standaard contract        € 7,62
flexibel contract € 8,12

* deze prijzen zijn inclusief korting

Producten

Standaard 52 weken contract kinderdagverblijf

Minimale afname: 11,5 uur per dag en 52 weken per jaar.
- We zijn iedere werkdag open van 07.00 uur tot 18.30 uur;
- We zijn 5 dagen per week gedurende 52 weken per jaar open;
- De sluitingsdagen zijn verdisconteerd in de prijs;
- We hanteren een vast maandbedrag;
- Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind leidster ratio;
- Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd. 

Ik kies zelf contract kinderdagverblijf

Met dit contract kunt u kiezen uit de volgende aantal uren per dag en aantal weken per jaar:

Uren 52 weken 48 weken
11,5 uur € 7,62 NVT
10,5 uur € 7,88 € 8,27
9,5 uur € 8,37 € 8,76
5,75 uur € 7,62 € 8,02
4,75 uur € 8,37 € 8,76

* Deze prijzen zijn inclusief korting

’s Ochtends brengen kan tot 9.30 uur. Ophalen kan vanaf 16.30 uur. Tussen de middag kan er om 12.30 opgehaald of gebracht worden. Door vaste breng- en ophaalmomenten te creëren, behouden we de rust op de groep. We kunnen het dagritme optimaal volgen en deze voorspelbaarheid geeft kinderen zekerheid en veiligheid. Daarnaast biedt het mogelijkheden, zoals een keer op uitje gaan. Dit is niet mogelijk als kinderen gedurende de hele dag gebracht of opgehaald worden.

- We zijn iedere werkdag open van 07.00 uur tot 18.30 uur;
- We zijn 5 dagen per week gedurende 52 weken per jaar open;
- De sluitingsdagen zijn verdisconteerd in de prijs;
- We hanteren een vast maandbedrag;
- U kunt bij het locatiehoofd uiterlijk 1 maand van te voren aangeven welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) u wilt uitplannen. Dit zal verwerkt worden op de facturen van de desbetreffende maanden;
- Dagen die gemist worden (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) kunnen gedurende 2 maanden kosteloos geruild worden, mits het past binnen het kind leidster ratio.
- Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd. 

52 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11.5 uur per werkdag open van 07.00 tot 18.30 uur;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag; 

40 plus weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Maar kunnen als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio wel als extra uren worden aangevraagd;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.5 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,5 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,5 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie;
- We hanteren een vast maandbedrag. 

40 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen. Deze uren worden separaat in rekening gebracht;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag. 

Landelijk register kinderopvang

Koningskind kinderopvang Zoetermeer Meerzicht kdv