Zoetermeer Wereldwijs

Zoetermeer Wereldwijs

Welkom bij Koningskind kinderopvang WereldWijs - Kinderopvang met een Christelijke grondslag

Kerkenbos 28 
2716 PH Zoetermeer
T: 079-3220047 
E: hoofd.wereldwijs@koningskind.nl

Aanmeldformulier Koningskind kinderopvang Wereldwijs

Plusjes van Koningskind kinderopvang WereldWijs

+ Christelijke grondslag; Wij zijn een kinderopvang locatie met een Christelijke grondslag. Dit betekent dat wij bidden voor het eten, Christelijke liedjes zingen en boekjes lezen met een Christelijk vleugje. Uiteraard lezen en zingen wij ook andere verhaaltjes en liedjes. De Christelijke grondslag is laagdrempelig, maar u kunt erop vertrouwen dat de Bijbelse normen en waarden gehanteerd worden.

+ Meervoudige intelligenties; Ieder kind is op zijn eigen manier knap en kan deze intelligentie aanwenden om zich andere vaardigheden eigen te maken. Door deze verschillende talenten(intelligenties)van kinderen als  uitgangspunt te nemen, kunnen kinderen zich op hun geheel eigen wijze ontwikkelen.+ Begeleiding; De begeleidsters kijken gericht naar de kinderen en zetten specifieke materialen in en stimuleren de interactie zodat het kind zich op een prettige manier kan ontwikkelen. Binnen de Buitenschoolse opvang is het de kind-leidster verhouding, 30 kinderen 3 begeleidsters. + Binnenruimte; De ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk. Het kinderdagverblijf bestaat uit xxx m2, de peutergroep uit xxx m2 en de buitenschoolse opvang bestaat uit xxx m2.+ Tuin; 

+ Natuurlijke omgeving; 

Samenwerken

Koningskind kinderopvang Schanskorf werkt samen met de GBS WereldWijs.

Openingstijden

Buitenschoolse Opvang: 40 weken aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. En in de 12 vakantieweken per jaar zijn we 11,5 uur per dag geopend van 07.00 tot 18.30 uur.

Tarieven

De peildatum van de prijzen is per 01-01-2019.

Buitenschoolse opvang

52 weken contract € 7,43
40 plus weken contract € 7,61
40 weken contract € 8,08

* Deze prijzen zijn inclusief korting

Producten

52 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11.5 uur per werkdag open van 07.00 tot 18.30 uur;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag; 

40 plus weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Maar kunnen als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio wel als extra uren worden      aangevraagd;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.5 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,5 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,5 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie;
- We hanteren een vast maandbedrag. 

40 weken contract buitenschoolse opvang

- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen.   Deze uren worden separaat in rekening gebracht;
- Sluitingsdagen van omliggende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- We hanteren een vast maandbedrag. 

Landelijk register kinderopvang

Koningskind kinderopvang Zoetermeer Wereldwijs BSO