Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf - Koningskind kinderopvang 

Ons kinderdagverblijf van Koningskind kinderopvang Apeldoorn richt zich op kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Wij hanteren een beleid waarin de ontwikkelingsfase van een kind wordt afgestemd op de leeftijdfase, waardoor de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. Ons kinderdagverblijf heeft een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie.

De begeleidster-/kinderratio is bij het jonge kind hoger dan gebruikelijk is op kinderdagverblijven. Dit ligt verankerd in de specifieke begeleiding die gegeven wordt en in de omgeving waarbij de aandacht voor het individuele kind centraal staat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk.