Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse opvang - Koningskind kinderopvang 

Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende BSO-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. De kinderen kunnen door zelf keuzes te maken (kiesbord ) invulling geven aan hun BSO. Er is ruimte voor iedereen, we bieden het volgende aan:

Activiteiten op locatie

  • BSO-Buitenactiviteiten: o.a. hutten bouwen, spellen spelen en film maken.
  • BSO-Binnenactiviteiten: o.a. theater en toneelstukjes, handvaardigheidactiviteiten, muziek maken en spreekbeurt voorbereiden. Er is ook een ontspanning-/loungeruimte waar kinderen tot zich zelf kunnen komen.
  • BSO-Plus: o.a. toneelles, tennisles, zwemles, muziekles in de ruimten van de BSO.

Activiteiten buiten de locatie

De BSO omgeving is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. De bestaande omgeving willen wij verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, bibliotheek en andere culturele gelegenheden op het programma.

Bewegen en teamvorming zijn belangrijk voor een kind; het samen naar een club gaan hoort bij de thuissituatie. De BSO van Koningskind Kinderopvang vormt een verlengstuk hiervan en heeft daarom nauwe samenwerkingsverbanden met BSOplus met diverse sportclubs, waar wij ook vervoer van- en naar verzorgen.  

Kinderen kunnen ook kiezen voor een activiteit buiten de locatie. Ze worden dan met ons eigen BSO-bus naar bijvoorbeeld een sportclub/dansvereniging gebracht en gehaald. Uiteraard gebeurt dit onder begeleiding.

Onze achterliggende gedachte hierbij is dat de tijd die u met uw kind heeft, ook voor andere dingen dan het halen en brengen naar clubs gebruikt kan worden.