Peutergroep

Peutergroep

Peuterochtendgroep - Koningskind kinderopvang 

Een ochtend bij de peuterochtendgroep staat voor gezellig samenzijn, leerzaam bezig zijn, ontmoeting en plezier maken!

De peuterochtendgroep is een gezellige groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Tussen 8.30 en 9.00 uur worden alle kinderen gebracht. Ouders mogen dan nog even blijven om met hun kinderen samen een spelletje te doen. Als alle ouders weg zijn, spelen wij gewoon nog even verder. Een rustige opstart van de dag, waarbij voldoende ruimte is om zelf te kiezen wat je wilt spelen/doen.

We proberen de kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten zijn. Kasten met spelmateriaal zijn overzichtelijk ingedeeld en alles wat nodig is voor één spel of activiteit wordt aangeboden in een mand of dienblad. De kinderen kunnen zelf een spel of activiteit kiezen en leren deze ook weer zelf op te ruimen.

Na het zelfstandig spelen gaan we samen fruit eten. Twee kinderen mogen met de begeleidster mee naar de keuken om alle benodigdheden voor het eten en drinken klaar te zetten: de limonade wordt gemaakt en het fruit wordt gewassen. De kinderen leren om zelf het fruit te snijden en in hun eigen bakje te doen. Ook mogen ze zelf met een kan hun drinken inschenken.

Vervolgens gaan we met alle kinderen naar de kleine toiletten, waar ze om de beurt proberen op het toilet te plassen.

Soms gaan we dan nog even dansen, zingen, muziek maken, een boek voorlezen of een spelletje doen. Aan het eind van de morgen gaan we buitenspelen, waarbij we de kinderen leren hun eigen jas en schoenen aan te trekken. Tussen 11.45 en 12.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Binnen de peuterochtendgroep worden ook geregeld activiteiten ondernomen zoals het maken van een uitstapje naar de winkel of het park of het bakken van heerlijke koekjes.

Binnen onze peuterochtendgroep is per dag ruimte voor maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. De peuterochtendgroep is iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur. U hoeft als ouder geen eten, drinken en/of luiers mee te geven, alles is hier op locatie aanwezig. Tevens valt onze peuterochtendgroep onder de Wet Kinderopvang en is het mogelijk belastingtoelage aan te vragen.

Verlengde Peuterochtendgroep

Daarnaast bieden wij ook een verlengde Peuterochtendgroep (VPOG) aan. Deze groep sluit precies aan op de schooltijden. Kinderen kunnen tussen 7.45 uur en 9.00 uur gebracht worden en tussen 14.00 uur en 14.30 uur weer worden opgehaald. Deze VPOG wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. Binnen de peutergroep bieden wij ook voorschoolse educatie activiteiten aan. De ene keer staan de kleuren hierin centraal, maar ook vormen, rijmen, puzzelen, grootte, of het zoeken van verschillen. We werken volgens een methode die aansluit bij de school en begeleiden onze begeleidsters hierin.