Groepsopbouw

Groepsopbouw

Koningskind kinderopvang bestaat uit een kinderdagverblijf, peuter(ochtend)groep en de voor– en naschoolse opvang, zgn. buitenschoolse opvang met verschillende vestigingen in Apeldoorn en Zoetermeer. We zijn een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving … namelijk thuis, waarin de omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Kies in het menu links voor meer informatie over de groepsopbouw.