Onze organisatie

Onze organisatie

Koningskind kinderopvang is zo georganiseerd dat de ouder één aanspreekpunt heeft, de hoofdbegeleidster. Op die manier zijn er korte communicatielijnen en proberen we u zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken rondom de locatie en de opvang van uw kinderen.

De hoofdbegeleidsters worden intern gecoacht en geholpen door de lijndirecteur van Koningskind.